Sözlükte "teizm" ne demek?

Tanrıcılık.

Teizm kelimesinin ingilizcesi

n. theism

Teizm nedir? (Felsefe)

Doğa-üstü, dünya-dışı bir kişiye, evrenin yaratıcısı ve evrensel sürecin yönelticisi olduğu varsayılan tek bir tanrıya –tek tanrıcılık- yada birden fazla tanrıya -çoktanrıcılık- ilişkin tanrı bilimsel-felsefi öğretilere verilen ad. Teizm, deizm’ den farklı olarak, tanrının evrendeki oluşumun tümüne karıştığını ileri sürer.

Teizm, insanın, insan denen varlığın, düşsel, yanılsatıcı ve aynı zamanda yabancılaşmış bir yansısıdır.