Sözlükte "teizm" ne demek?

Tanrıcılık.

Teizm kelimesinin ingilizcesi

n. theism

Teizm nedir? (Felsefe)

Doğa-üstü, dünya-dışı bir kişiye, evrenin yaratıcısı ve evrensel sürecin yönelticisi olduğu varsayılan tek bir tanrıya –tek tanrıcılık- yada birden fazla tanrıya -çoktanrıcılık- ilişkin tanrı bilimsel-felsefi öğretilere verilen ad. Teizm, deizm’ den farklı olarak, tanrının evrendeki oluşumun tümüne karıştığını ileri sürer.

Teizm, insanın, insan denen varlığın, düşsel, yanılsatıcı ve aynı zamanda yabancılaşmış bir yansısıdır.

Son eklenenler